KWW Przyjazna Gmina

Lepsze Jutro Gminy Ryglice

Nasi Kandydaci

Przedstawiamy Państwu kandydatów na radnych oraz naszego kandydata na burmistrza.

Władysław Olszówka

Kandytat na burmistrza gm. Ryglice

Marcin Filip

Adam Zieliński

Andrzej Jezior

Sławomir Kupiec

Edyta Kantor

Agnieszka Rośko

Kinga Młyniec

Marek Kantor

Marta Galas

Katarzyna Mróz

Grzegorz Zalas

Magdalena Knapik

Andrzej Marcinek

Piotr Bradło

Krystyna Kalicińska-Liszka

Nasz program

Wizja, Cele i Propozycje Kandydatów na Radnych i Burmistrza Przyjaznej Gminy

 • Sprawna obsługa mieszkańców przez Urząd Gminy.
 • Planowany i zrównoważony rozwój każdej miejscowości w gminie.
 • Efektywne wykorzystanie funduszy unijnych.
 • Współpraca z władzami powiatu i województwa celem pozyskania funduszy i realizacji wspólnych-inwestycji.
 • Dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury drogowej, budowę mostów, chodników i oświetlenia.
 • Przygotowanie terenów pod realizację inwestycji.
 • dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy.
 • Współpraca z przedsiębiorcami z naszej Gminy, wspieranie ich rozwoju.
 • Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doskonalenie systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
 • Wsparcie OSP poprzez doposażenie wszystkich jednostek.
 • Poprawa estetyki gminy poprzez rozwój terenów zalesionych i rekreacyjnych.
 • Polepszenie bazy rekreacyjnej i sportowej.
 • Rozwój działalności kulturalnej i oświatowej.
 • Stworzenie zabezpieczeń przeciwpowodziowych poprzez regulację koryt rzek i potoków.
 • Uwydatnienie walorów turystycznych naszego terenu, wsparcie gospodarstw agroturystycznych, prezentowanie Gminy jako przyjaznej dla gości.
 • Wspieranie i współpraca z organizacjami pozarządowymi: KGW, OSP oraz innymi stowarzyszeniami.
 • Dbałość o utrzymanie i poprawę stanu obiektów zabytkowych.
 • Współpraca z jednostkami oświatowymi, wsparcie ich rozwoju i podnoszenie pozycji.

Do zobaczenia na wyborach. Dziękujemy.

Władysław Olszówka

Kandydat na Burmistrza Gminy Ryglice